FAQ

Všeobecné otázky o Creative Golf

Čo môžem spraviť, ak sa program nespustí vo Windows 8?

Čo môžem spraviť, ak sa program nespustí vo Windows 10?

Čo urobiť ak Creative Golf nejde spustiť a zobrazí sa dialóg s textom uvedeným nižšie o chýbajúcom OpenAL32.dll?

CG3D.exe – System Error

The code execution cannot proceed because OpenAL32.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem.

1. Spustite “Pridať alebo odstrániť programy”
2. Nájdite a odinštalujte “OpenAL”
3. Reštartujte Váš počítač
4. Stiahnite inštaláciu OpenAL
5. Nainštalujte OpenAL

Ako nastaviť presný smer letu lopty?

Prečítajte si tento MANUÁL.

Viem v hre Creative Golf 3D umiestňovať vlastné reklamy?

Áno, umiestňovanie reklám je možné na predpripravených ihriskách na billboardoch, balónoch a vzducholodiach. V priečinku, kde máte nainštalovaný softvér Creative Golf 3D nájdete adresár \advert\Billboards\. Tu sa nachádzajú adresáre pridelené jednotlivým druhom objektov. V každom adresári je vložená textúra s prednastaveným vzorom a vyznačenou hranicou. Hranica znázorňuje oblasť textúry, ktorá sa zobrazí na objekte. Časť obrázka mimo tejto hranice zobrazená nebude. Prednastavenú textúru je možné vymazať. Do adresárov je možné vložiť aj viac textúr. V takomto prípade sa budú textúry v každom priečinku striedať v 30 sekundovom intervale.

Tieto reklamy sa zobrazujú na ihriskách základného balíku – Range Academy, Target Golf a Long Mesquite a ihrisku Windy Valley.

Ďalšou možnosťou je zobrazenie reklamy pri prechode z dohratej jamky na novú jamku. V priečinku, kde máte nainštalovaný softvér Creative Golf nájdete adresár \advert\. Do tohoto adresáru vložíte reklamné obrázky, ktoré chcete použiť na reklamy medzi jamkami. Následne ich použitie nastavíte v rovnakom adresári v súbore Adverts.conf.

V časti [#Global#] nastavíte vlastnosti obrázkov podľa pripraveného vzoru. Ak použijete “x”, obrázok bude použitý medzi všetkými jamkami, ktoré nemajú pridelený iný obrázok. Pokiaľ sa “x” bude nachádzať pri viacerých reklamných obrázkoch, tieto obrázky sa budú striedať. Ak namiesto “x” zadáte číslo, pridelená reklama sa zobrazí pred zvolenou jamkou. Ak namiesto “x” zadáte 1, je potrebné zvoliť v časti [#General#] ShowOnFirstHole = yes, ináč sa reklama pred prvou jamkou nezobrazí.

Na reklamy medzi jamkami je možné používať aj USB kľúč. Priamo v ňom vytvoríte priečinok s názvom Advert. Do tohoto priečinku nakopírujete súbor Adverts.conf a upravíte ho podľa rovnakého postupu ako je spomínané vyššie. Do rovnakého priečinku vložíte požadované obrázky. Obsah z adresára advert na USB kľúči má nadradenú prioritu nad adresárom Advert v mieste, kde máte nainštalovanú hru Creative Golf. USB kľúč je potrebné pripojiť buď pred zapnutím hry Creative Golf 3D, alebo ak je hra Creative Golf 3D počas pripájania USB kľúču spustená, je potrebné hru reštartovať. Pri pripojení USB kľúču počas hrania hry Creative Golf bude USB kľúč hrou ignorovaný.

Otázky o Creative Golf pre SkyTrak

Čo môžem urobiť, ak hra pre SkyTrak spadne po spustení alebo počas pripojenia k SkyTraku?

Nainštalujte si najnovšiu aktualizáciu. Nájdete ju TU v časti Aktualizácie Creative Golf.

Ak máte staršiu verziu: 2.8, musíte si najskôr nainštalovať aktualizáciu 2.8 → 2.10.