Supported devices

SkyTrak Launch Monitor

SkyTrak je obľúbený launch monitor, ktorý je za prijateľnú cenu. Medzi výhody patrí to, že meria všetky hodnoty letiacej lopty, takže poskytuje plnohodntotnú hru vrátane puttovania s dostatočnou presnosťou pre bežnú hru a zábavu. Je na ňom možné hrať všetky typy golfových hier vrátane minigolfu a zábavných hier.

QED, Eye XO

Zariadenia Uneekor QED a Eye XO sú určené na stropnú inštaláciu, takže sú vhodné na domáce, ale aj komerčné využitie. Stropná montáž je vhodná pre pevnú inštaláciu a preto zbavuje užívateľa problémov s umiestňovaním a nastavovaním zariadenia pred hrou. Zariadenia Uneekor majú vysokú presnosť merania.

Xi, Xi+, Xi Tour, X2, X2 Elite, Range, X3, mevo+

Meracie zariadenia od firmy FlightScope používajú radarový system merania letu lopty. To poskytuje výhodu najmä pri používaní na reálnom drivingu, pretože sa meria reálny let v širokom rozsahu. To prispieva k reálemu zobrazeniu letu lopty. Zároveň sa zariadenie umiestňje za hráča, takže odpadá prípadné prekladanie zariadenia pri striedaní ľavák/pravák.

GC2, GCHawk, GCQuad

Zariadenia od firmy Foresight Sports vynikajú vysokou presnosťou a vernosťou nameraných údajov. Modely GC2, GC3 a GC Quad sú vybavené aj displejom, takže je možné ich používať aj bez dodatočného zariadenia na zobrazenie základných údajov úderu. Lopta sa uklada na vyznačenú plochu, nie je nutné odpaľovať z jedného miesta.

Sweetspot

Systémy Sweetspot Golf sú založené na troch vysokorýchlostných kamerách umiestnených priamo na hracej ploche. Meranie letu lopty je vykonávané v celom hracom priestore, čo zvyšuje presnosť merania.

 

Golfjoy GDS-PLUS

GDS-Plus je najnovšia generácia meracieho systému od firmy Golfjoy na báze vysokorýchlostných kamier. Pripojenie je možné buď na počítač s meracím, alebo golfovým softvérom Creative Golf, alebo s prenosným zariadením (mobil, tablet) na zobrazovanie parametrov úderu v exteriéri. Zariadenie ponúka aj niektoré údaje o hlave palice pre účely zlepšovania hry.

Garmin Approach® R10

Garmin Approach® R10 je malé prenosné zariadenie, ktoré možné využiť v exteriéri s vhodnou app, ale spolupracuje aj s programami Creative Golf a je možné vytvoriť vlastný domáci simulátor, ale bez puttovania. Zariadenie sa umiestňuje za odpalisko a na prepojenie je potrebné použiť voľne dostupnú aplikáciu „Creative Golf Garmin Connecter“.

ProTee VX

ProTee VX je zariadenie na trhu určené na stropnú inštaláciu. Je vhodné na komerčné aj domáce použitie.
Zariadenie ProTee VX poskytuje všetky dôležité parametre o lete lopty, pohybe palice švihu a palici, takže umožňuje s programom Creative Golf plnohodnotnú golfovú hru.
Pre používanie nie je nutné použitie špecialnych loptičiek.