Editor

HW požiadavky

Creative Golf

Golfisimo

Course Library

Vytvor si svoje obľúbené ihrisko v našom Editore

Creative Golf Editor je softvér na vytváranie golfových ihrísk hrateľných v hre Creative Golf. Využiť ho môžeš pre vytvorenie ihrísk pre vlastnú potrebu alebo môže byť ihrisko po našom schválení pridané do našej knižnice ihrísk Course Library.

Creative Golf Editor je automatickou súčasťou každej zakúpenej licencie Creative Golf verzie 2.9 a viac.

Ako môžem využiť Creative Golf Editor

Creative Golf Editor slúži na vytváranie modelov golfových ihrísk, driving rangov a modelov pre niektoré typy hier.

Creative Golf Editor je viazaný na licenciu softvéru Creative Golf. Na modelovanie sa môžu používať dve inštalácie Editora na dvoch rôznych počítačoch. Modely vytvorené na tomto Editore sa budú môcť pouziť iba na softvéri príslušnej licencie. Dôvodom tohto opatrenia je zabránenie zneužívania autorských práv jednotlivých ihrísk, názvov, značiek, lôg, atď. Zodpovedným za zneužívanie takýchto práv v prípade zverejnenia je potom iba autor vytvoreného modelu. Softvér poskytuje knižnicu stromov, tráv, objektov, textúr a ďalších funkčností. Neposkytuje však všetky objekty, ktoré sa vyskytujú na dodávaných ihriskách, práve z podobného dôvodu.

Nechceme však, aby všetky Vaše modely boli iba súčasťou Vašich privátnych simulátorov. Budeme radi, ak nám Vami vytvorené ihriská ponúknete na zverejnenie v našej knižnici ihrísk. Takéto ihriská musia však mať povolenia na zverejnenia od majiteľov a musia mať určitú úroveň kvality porovnateľnú s inými ihriskami v našej knižnici ihrísk. Radi Vám s Vašimi dielami aj pomôžeme supportom, radami, modelovaním niektorých budov, atď. Ak bude ihrisko spĺnať tieto podmienky, ponúkneme Vám odmenu vo forme licencie softvéru. Odmena záleží od dôležitosti ihriska a kvality prevedenia.

Manuál

Creative Golf Editor sa naučíš používať ľahko. Postupom tvorby ihrísk ťa prevedie krátky video návod a ak by ti nebolo niečo jasné, odpoveď nájdeš v kompletnom manuáli.