Creative Golf Editor pre každého

Rozšírili sme pre Vás možnosti vytvárania a šírenia uživateľských máp!

Creative Golf Editor je možné odteraz nainštalovať a používať na akomkoľvek počítači.

Podmienkou je registrácia užívateľa editora zadaním mena, priezviska a e-mailu.

Užívateľské mapy môže ich tvorca šíriť bez obmedzenia, ale s výhradnou zodpovednosťou tvorcu, že obsah mapy neporušuje záujmy tretej strany, napríklad golfového klubu. Vyhradzujeme si právo zastaviť zdieľanie a používanie mapy, ak to budeme považovať za vhodné alebo ak dostaneme sťažnosť od tretej strany.

Presné podmienky vytvárania a šírenia máp sú dostupné v Creative Golf Editor Terms of Use.

Budeme radi ak nám Vaše vytvorené mapy pošlete a my ich po splnení ďalších podmienok zaradíme do Course Library.

Prajeme vám kreatívne modelovanie s Creative Golf Editor.