Creative Golf Editor

Vážený zákazník,

Radi by sme vás informovali, že aktuálna verzia softvéru alebo aktualizácia softvéru Creative Golf obsahuje Creative Golf Editor – modelovací nástroj pre tento softvér.

Môžete vytvárať modely golfových ihrísk, driving range a niektorých typov zábavných hier. Softvér poskytuje knižnicu stromov, tráv, objektov, textúr a ďalších funkčností.

Užívateľské mapy môže ich tvorca šíriť bez obmedzenia, ale s výhradnou zodpovednosťou tvorcu, že obsah mapy neporušuje záujmy tretej strany, napríklad golfového klubu. Vyhradzujeme si právo zastaviť zdieľanie a používanie mapy, ak to budeme považovať za vhodné alebo ak dostaneme sťažnosť od tretej strany.

Presné podmienky vytvárania a šírenia máp sú dostupné v Creative Golf Editor Terms of Use.

Nechceme však, aby všetky Vaše modely boli iba súčasťou Vašich privátnych simulátorov.
Budeme radi, ak nám Vami vytvorené ihriská ponúknete na zverejnenie v našej knižnici ihrísk.
Takéto ihriská musia však mať povolenia na zverejnenia od majiteľov a musia mať určitú úroveň kvality porovnateľnú s inými ihriskami v našej knižnici ihrísk.
Radi Vám s Vašimi dielami aj pomôžeme supportom, radami, modelovaním niektorých budov, atď.
Ak bude ihrisko spĺnať tieto podmienky, ponúkneme Vám odmenu vo forme licencie softvéru.
Odmena záleží od dôležitosti ihriska a kvality prevedenia – určite sa dohodneme.

Prajeme vám kreatívne modelovanie s Creative Golf Editor.

Creative Golf Team