Creative Golf Editor

Vážený zákazník,

Chceli by sme Vás informovať, že aktuálna verzia softvéru, resp. aktuálny update softvéru Creative Golf obsahuje Creative Golf Editor – nástroj na vytváranie modelov pre tento softvér.
Môžete s ním vytvárať modely golfových ihrísk, driving rangov a dokonca aj modely pre niektoré typy hier.
Creative Golf Editor je viazaný na licenciu softvéru Creative Golf.
Na modelovanie sa môžu používať dve inštalácie Editora na dvoch rôznych počítačoch.
Modely vytvorené na tomto Editore sa budú môcť pouziť iba na softvéri príslušnej licencie.
Dôvodom tohoto opatrenia je zabránenie zneužívania autorských práv jednotlivých ihrísk,
názvov, značiek, log atd.
Zodpovedným za zneužívanie takýchto práv v prípade zverejnenia je potom iba autor vytvoreného modelu.
Softvér poskytuje knižnicu stromov, tráv, objektov, textúr a ďalších funkčností.
Neposkytuje však všetky objekty, ktoré sa vyskytujú na dodávanych ihriskách,
práve z podobného dôvodu.

Nechceme však, aby všetky Vaše modely boli iba súčasťou Vašich privátnych simulátorov.
Budeme radi, ak nám Vami vytvorené ihriská ponúknete na zverejnenie v našej knižnici ihrísk.
Takéto ihriská musia však mať povolenia na zverejnenia od majiteľov a musia mať určitú úroveň kvality porovnateľnú s inými ihriskami v našej knižnici ihrísk.
Radi Vám s Vašimi dielami aj pomôžeme supportom, radami, modelovaním niektorých budov, atď.
Ak bude ihrisko spĺnať tieto podmienky, ponúkneme Vám odmenu vo forme licencie softvéru.
Odmena záleží od dôležitosti ihriska a kvality prevedenia – určite sa dohodneme.

Prajeme Vám kreatívne modelovanie s Creative Golf Editorom.

Creative Golf Team