Creative Golf 3D – verzia 2.3.

Čo nové prináša update Creative Golf 3D vo verzii 2.3.? Prečo inštalovať update 2.3.

Poznámka: Update Vášho programu zachová Vaše ihriská, individuálne nastavenia programu, uložené hry. Update inštalujte, ak máte verziu staršiu (nižšie číslo), ako 2.3. Verziu Vášho programu zistíte v programe v hlavnom menu v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Vylepšenia verzie CG3D 2.3. oproti 2.1.

Nové spôsoby hry.

CG3D ver. 2.3. umožňuje hrať obľúbené súťaže, ako je Target Golf a Demolition Golf nielen ako súťaže na hromadných podujatiach (events), ale aj ako hru postupne na viacerých cieľoch, alebo scénach, teda hrať podobne, ako na viacerých jamkách na ihrisku. To nielen zlepší Vaše zručnosti hrou na rôzne vzdialenosti, ale dá vašej hre nový zábavný a súťažný rozmer.

Menu ovládania má prehľadnejšie členenie, nové typy hier sú v časti Games, súťaže pre podujatia ostávajú zachované, nájdete ich v zložke Competitions.

Lepšia orientácia pri hre na ihrisku

 • Vylepšená práca s plánovaním úderu na TOP View, otvorené okno Top View má optimalizovanú veľkosť, je použiteľné otvorené aj počas hry
 • Vylepšená práca s plánovaním úderu na TOP View, otvorené okno Top View má optimalizovanú veľkosť, je použiteľné otvorené aj počas hry
 • Zjednodušenie ovládania (pridaná ikonka pre návrat do predvoleného smeru po rotácii scény, možnosť ovládania či vypnutia preletov a ich urýchlenie)

Nové možnosti využitia Driving Range

zlepšenie štatistiky úderov, zavedené nové spôsoby hry: Team Training a Club Fitting

Jednotlivé údery môžu byť sumarizované a vyhodnocované podľa jednotlivých hráčov (zavedením tímového tréningu (Team Training) – dáva to možnosti tímového tréningu a porovnávania.

Zvolením režimu Club Fitting môžeme sledovať výsledky tréningu podľa jednotlivých palíc, čo dáva možnosť ich porovnávania napríklad pri výbere pre hru alebo kúpe.

 • zlepšené prelety okolo úderov
 • manažment zobrazovania trajektórií (počet, farba…)
 • zlepšená orientácia o vzdialenostiach grínov a úderov v rôznych jednotkách (metric/imperial)
 • možnosť ukladania hry aj na driving range, čo sa môže zíjsť hlavne pri Club Fitting

Pomoc pri puttovaní

puttovanie je vylepšené o ďalšiu pomôcku a to možnosť voľby rotácie scény na gríne na smer ideálneho puttu čo umožní začiatočníkom sústrediť sa iba na silu puttu a pri priamom smere úderu je väčšia šanca na trafenie jamky.

 

Technické a interné programové vylepšenia

 • prvé pripojanie meracieho zariadena ošetrené dialógmi a pridanie informácie o aktuálnom stave zariadenia (semafor)
 • lepší manažment krízových situácií (výpadok napätia) – obnova aktuálneho stavu aj na driving range a ďalšie …
 • Lepší krízový management (výpadky napätia) – autosave už funguje aj pre driving range, etc.
 • sofistikovanejšie používanie herných zvukov (kolízia lopty s terénom a pod.)
 • reálnejšie správanie sa lopty pri dopade na fervej, grín..