Creative Golf 3D – version 2.5.

Čo nové prináša update Creative Golf 3D vo verzii 2.5 ?

Poznámka: Update Vášho programu zachová Vaše ihriská, individuálne nastavenia programu, uložené hry. Update inštalujte, ak máte verziu 2.3, alebo staršiu (nižšie číslo). Verziu Vášho programu zistíte v programe v hlavnom menu v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Vylepšenia verzie CG3D 2.5 oproti 2.3

Cloudové služby – ukladanie rozohranej hry na server.

CG3D ver. 2.5 umožňuje ukladať rozohrané hry nielen na vlastnom počítači, ale s programom Creatice Golf 2.5 je možné uložiť hru na cloud. To Vám umožní pokračovať v hre kdekoľvek, na ktoromkoľvek počítači, alebo simulátore. Podmienkou je vytvorenie vlastného konta.

Vytvorenie konta hráča

Vytvorením vlastného konta získate jednoduché prihlasovanie do hier bez zadávania mena, HCP a ďalších parametrov a to na ktoromkoľvek zariadení s CG3D. Zároveň získate prístup ku cloudovým službám a hraniu turnajov.

Cloudové turnaje

Hráč prihlásený svojim kontom sa môže zapojiť do turnajov vypísaných na turnajovom serveri. Turnaje sú vypisované celosvetovo firmou Datacrea a autorizovanými „Golf House“ prevádzkovateľmi. Takto si môžete porovnať svoju golfovú zdatnosť s hráčmi na celom svete. Medzi turnaje sú zaradené nielen klasické golfové hry, ale aj špeciálne hry, ktoré sú založené na golfovej zručnosti hráča a zábave, ako je Target Golf, Minigolf, Demolition Golf a samozrejme Nearest to Pin a Longest Drive.

Podmienkou je mať konto hráča, prístup k internetu a nainštalované ihrisko, na ktorom je turnaj vypísaný.

Zlepšené služby ukladania rozohranej hry

Uloženie rozohranej hry je umožnené pre všetky typy hier a aj pre tréningové a zábavné hry. Vďaka novej službe cloudového ukladania rozohraných hier, môžete pokračovať kedykoľvek a kdekoľvek. Kam uložiť rozohranú hru, či na svoj počítač, alebo na cloud, rozhoduje hráč.

Nové možnosti využitia Driving Range

Tréning na Driving Range je rozdelený na hru pre individuálnych hráčov (Driving Range), na trénovanie a porovnávanie skupiny hráčov – Team Training a Club Fitting pre potreby porovnávania palíc, najmä pri kúpe.

 • Pri všetkých možnostiach sú doplnené možnosti zobrazenia rozptylu úderov ( Shots Dispersion) a to v grafickej aj číselnej podobe.
 • Porovnávanie hráčov a palíc je možné na základe najlepších aj priemerných hodnôt
 • výsledkom tréningu Club Fitingu je aj odporučenie najlepšej palice podľa rôznych kritérií, vrátane rozptylu.
 • Výsledkom tímového tréningu je aj porovnávanie hráčov aj podľa rozptylu a podľa najlepších aj priemerných hodnôt úderov.
 • Zlepšený manažment zobrazovania trajektórií ( počet, farba…).
 • Možnosť ukladania aj rozohraného tréningu na Driving Range, a to nielen na lokálny počítač, ale aj na cloud.

 

Grafické zobrazenie údajov úderu

Verzia 2.5 má nový „Grafický Postshot“, ktorý Vás prehľadným spôsobom informuje o všetkých parametroch Vášho úderu, ktoré sú dostupné z Vášho meracieho zariadenia (Launch Monitor). Je to výborná pomôcka pri tréningu, pri zlepšovaní Vášho švihu, ako aj pri golfovej hre na ihrisku.

 

Technické a interné programové vylepšenia

 • Vylepšený menežment hráčov s plným zachovaním doterajších spôsobov voľby hráčov do hier. Hráči sa prihlasujú svojim kontom, ale je možné hrať podobne ako doteraz, len na lokálnom zariadení a to prihlásením hráča ako hosťa (Guest).
 • Zlepšená správa obnovy spojenia medzi meracím zariadením ( Launch Monitor ) a počítačom.
 • Zlepšená obnova a pokračovanie v hre, alebo tréningu pri výpadku napájania.

Dostupnosť nových programových balíkov a vylepšení.

Inštalácia verzie 2.5 Vám umožní prístup k ďalším programovým balíkom a plánovaným novým službám:

 • Vytváranie turnajov pre Vašich priateľov, pre Váš klub, alebo celosvetovo.
 • Inštalovaním balíka hier „Golfisimo“ získate ďalšie zábavné a súťažné hry.
 • Cloudové služby vrátane vedenia Vášho konta sú pripravené na vedenie osobnej štatistiky Vašej hry a tréningov.
 • Pre verziu 2.5 a následné sú pripravované ďalšie pomôcky pri hre a priblíženie hre v prírode.