Creative Golf 3D – verzia 2.8.

Čo nové prináša update Creative Golf 3D vo verzii 2.8 ?

Poznámka: Update Vášho programu zachová Vaše ihriská, individuálne nastavenia programu, uložené hry. Update inštalujte, ak máte verziu 2.6, alebo staršiu (nižšie číslo). Verziu Vášho programu zistíte v programe v hlavnom menu v ľavom dolnom rohu obrazovky. Update z nižšej verzie CG3D na verziu 2.8 je bezplatný.

Pozor: Pre zariadenia Foresight je verzia 2.8 funkčná iba pre majiteľov Foresight konta „FSX Live“ s platnou licenciou.

Vylepšenia verzie CG3D 2.8 oproti 2.7

Grafický výber ihriska.

Výber ihriska podľa obrázku, alebo podľa detailov ihriska
Máte možnosť navoliť si ihrisko do hry podľa troch zobrazení – buď podľa jednoduchého „kartičkového“ zobrazenia so základnými parametrami, ale aj podľa detailných parametrov ihriska.

Pri výbere môžete využiť

  • Favourites– možnosť navolenia obľubených ihrísk do Vášho zoznamu
  • Filters– možnosť filtrovať ihriská podľa krajiny, zložitosti, typu a scenérie

Aktuálny prehľad o existujúcich ihriskách
Budete informovaní o všetkých ihriskách, ktoré sú dostupné. A to vrátane detailov ihriska, popisu a fotofrafií.

Dowload nových ihrísk a update ihriska.
Neustály prehľad o nových ihriskách v ponuke a jednoduchý download jedného, alebo všetkých ihrisk priamo z programu. V prípade zmeny už nainštalovaného ihriska informovanosť o možnosti update a rýchly update.

Uživateľské nastavovanie hracieho priestoru

V prípade, že máte meracie zariadenie v ktorom je vhodné mať inú polohu lopty pre rôzne údery V tejto verzii je možné si doladiť tieto odpalové miesta v hracom priestore.

Je možné si nastaviť miesto odpalu pre

  • Drive(Wood),
  • Putt
  • All other (Basic)

Toto nastavovanie je zvlášť vhodné je

  • pre individuálne nastavenie hracieho priestoru, kde drive je odpaľovaný z tee, putt z puttovacej podložky a ostatné údery ( Irons, wedge) z iného miesta ( ako fervej, raf… ).
  • pre meracie zariadenia, ktoré vyžadujú iné miesto odpalu pre putt a iné pre bežný úder ( Mevo+)
  • pre úzke hracie priestory, kde je potrebné posunúť hráča a miesto odpalu pre úder drivrom viac do stredu priestoru

Iné vylepšenia a opravy …

Oprava bodovania skórovania Texas Scramble, editovanie profilu a niekoľko ďalších vylepšení…

Ročné predplatné

Odteraz si môžete zakúpiž náš softvér tiež ako ročné predplatné.