Creative Golf 3D – verzia 2.6.

Čo nové prináša update Creative Golf 3D vo verzii 2.6 ?

Poznámka: Update Vášho programu zachová Vaše ihriská, individuálne nastavenia programu, uložené hry. Update inštalujte, ak máte verziu 2.5, alebo staršiu (nižšie číslo). Verziu Vášho programu zistíte v programe v hlavnom menu v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Update z nižšej verzie CG3D na verziu 2.6 je bezplatný.

Vylepšenia verzie CG3D 2.6 oproti 2.5

 

1. Turnaje – nové typy súťaží a hodnotenie.

World Ranking – Svetový rebríček.

Hráči, ktorí úspešne odohrajú akýkoľvek verejný turnaj môžu získať určitý počet bodov do celosvetového rebríčka hráčov a to podľa umiestnenia v turnaji. Najviac bodov je pridelené pre prvé tri miesta vo výsledkovej tabuľke turnaja, avšak určité množstvo bodov je možné získať aj za účasť v turnaji. Množstvo bodov rozdeľovaných za umiestnenie v turnaji je závislé od typu a zložitosti turnaja.

Rebríček sa bude udržiavať každý rok a víťaza čaká zaujímavá odmena.

Nové typy Online turnajov

Je možné vytvoriť turnaje a súťaže nových typov hier, ktoré sú obsiahnuté v balíku hier „Golfisimo“.

Tak si môžete vytvoriť súkromný turnaj aj zo súťaží hier z balíka Golfisimo: Darts (Šípky), Shooting Range (Strelnica), Cast Away (Stroskotanec), ako aj Biathlon (Biatlon).

Popis hier Golfisimo 2.6 nájdete na tomto linku.

Viac informácii o turnajoch a hráčoch

Hráči sú lepšie informovaní o turnajoch a hráčoch, ktorí sa umiestili vo výsledkovej tabuľke, ako aj o vlastnom umiestnení vo všetkých turnajoch.

Priebežné výsledky pri hre online turnaja.

Počas hry sú Vaše priebežné výsledky zapisované do výsledkovej tabuľky po každej jamke.

Týmto spôsobom môžete súčasne hrať so spoluhráčmi kdekoľvek vo svete, sledovať vývoj hry a porovnávať sa počas hry.

2. Vplyv terénu na hru (Terrain Influence)

Vo Verzii 2.6. je zavedený vplyv terénu na hru hráča. Pokiaľ lopta leží vo vysokej tráve, v lese, alebo v piesku, úder bude redukovaný podľa typu terénu. Na veľkosť redukcie má vplyv nielen typ podkladu, ale aj hĺbka zaborenia lopty, ktorá závisí od dopadu lopty, ako aj spôsob úderu z danej polohy.

Pri hre na ferveji, gríne k žiadnej redukcii nedochádza a záleží len na Vašom údere.

Táto voliteľná možnosť približuje indoor hru hre v prírode, pretože núti hráča vyhýbať sa hazardom a vysokej tráve, pretože to prináša mnohé nevýhody.

3. Kompatibilita s novými produktami

Pri inštalácii softvérov Golfisimo a Creative Golf 3D sa oba softvéry zlúčia a je možné ich ovládať z jedného prostredia.

Golfisimo 2.6 pritom prináša nové typy zábavných, ale aj tréningových hier: Cast Away (Stroskotanec), War of the Roses (Vojna ruží), Biathlon (Biatlon), Shooting Range ( Strelnica ). Viac na Golfisimo 2.6.

Update na verziu 2.6. Vám umožní prístup k ďalším ihriskám ( viď odkaz), ktoré sú bezplatne zaradené do základného balíka CG3D, ako aj možnosť prechodu na plný prístup ku všetkým ihriskám v rámci balíka „Course Library“ ( toho času vyše 160 ihrísk).

 

4. Ďalšie vylepšenia a benefity

  • Vylepšená grafika ( simulácia mora, zobrazenie trávy, identifikácia štátu )
  • Prehľadnejšia trajektória krátkych úderov
  • Zavedenie metrických jednotiek rýchlosti „kpm“
  • Vylepšená správa pripájania meracieho zariadenia
  • Vylepšená detekcia problémov s internetom a pripájaním sa na server
  • A viacero vnútorných programových vylepšení