Creative Golf 3D – verzia 2.7.

Čo nové prináša update Creative Golf 3D vo verzii 2.7 ?

Poznámka: Update Vášho programu zachová Vaše ihriská, individuálne nastavenia programu, uložené hry. Update inštalujte, ak máte verziu 2.6, alebo staršiu (nižšie číslo). Verziu Vášho programu zistíte v programe v hlavnom menu v ľavom dolnom rohu obrazovky. Aktualizáciu inštalujte iba ak je vaša inštalácia 2.6 alebo staršia. The program version can be found in the main menu in the lower left corner of the screen.

Aktualizáciu inštalujte iba ak je vaša inštalácia 2.6 alebo staršia. The program version can be found in the main menu in the lower left corner of the screen.

Pozor: Pre zariadenia Foresight je verzia 2.7 funkčná iba pre majiteľov Foresight konta „FSX Live“ s platnou licenciou.

Vylepšenia verzie CG3D 2.7 oproti 2.6

 

Nová fyzika dopadu lopty a pohyb na gríne

  • realistické čipovanie

Vaše čípy budú brať do úvalu uhol stúpania a dopadu lopty na grín, takže môžete dosiahnuť pekný dlho rolujúci čip ( napr. Iron 8, carry/roll cca 30/70, PW: carry/roll cca 70/30 )

  • plný šot na grín lepšie reflektuje backspin lopty

Plné údery do grínu lepšie reflektujú backspin lopty, takže úderom s dobrým backspinom môžete dosiahnuť zastavenie lopty na gríne, prípadne spätné rolovanie.

  • nový model putovania

The new putting model respects the setting of the speed of green according to standards and at the same time incorporates the latest knowledge from the physics of putting on real grass (hope, skid, sliding). Eliminates the shortcomings of movement on the „ideal plane“, especially for long putts.

Uživateľské nastavovanie parametrov grínu

  • rýchlosť grínu podľa „stimpmeter“ noriem

Rýchlosť grínu je možné nastavovať podľa štandardov USGA meraných stimpmetrom, od 4 do 12 ft. Užívateľským nastavením môžete rýchlosť grínov jemne doladiť podľa vašej podložky. Prípadne si môžete rýchlosť grínov nastaviť tak, aby bolo putovanie pre vás príjemné a zvládnuteľné, alebo si skúsiť zahrať na rýchlych grínoch používaných na profi turnajoch.

  • tvrdosť grínu – jemné nastavenie

Okrem predvolených nastavení tvrdosti grínu ( Soft, Medium, Hard) si môžete tento parameter nastaviť aj jemne užívateľským nastavením (Custom).

  • vplyv kvality grínu na uplatnenie backspinu

Tento nový parameter Vám umožní nastaviť aký vplyv bude mať backspin lopty po dopade na grín. Od toho potom závisí, ako sa backspin uplatní, čo má zásadný vplyv na následné rolovanie na gríne, prípadne spätné rolovanie.

Toto nastavenie je závislé od vášho meracieho zariadenia ( aký backspin poskytuje), kvality vašich palíc a vašej zručnosti. Nastavením tohto parametru môžete dosiahnuť rovnaké správanie sa lopty po dopade na grín, ako ste zvyknutí v prírode.

 

Úprava povrchov ihriska

  • tvrdšie ferveje, mäkšie gríny, menej priechodné vysoké trávy (rough, deep grass)

Vaše drajvy budú dlhšie, pretože po odraze lopty na ferveji sa lopta ďalej dokotúľa, naopak na gríne bude mať snahu ostať. Na vysokých trávach okolo ferveje sa bude lopta minimálne kotúľať.

  • eliminácia top úderov

Pokazené údery s uhlom stúpania pod 5° budú pribrzdené terénom v závislosti od uhla dopadu na terén a nebudú sa neprimerane kotúľať po ferveji.

a ďalšie….